Om 

Hej och varmt välkommen!

Ibland blir inte livet som vi tänkt oss. Då är det viktigt be om hjälp, tillåta sig att falla och vara sårbar. Att i sin sårbarhet möta människor som man kan lita på och som står kvar när livet känns som mest hopplöst kan vara avgörande. 

Med egen erfarenhet av beroendesjukdomen, tidigare arbetsplatser (hälso- och sjukvården) och dokumenterad kunskap vet jag att det går att vända riktning och sakta med säkert återerövra livet. Att inte enbart dag för dag överleva utan att leva. 

 

När du läser om olika behandlingar så låt dig inte tyngd av olika teorier och behandlingsmetoder. Vad det handlar om är att två människor möts, DU och jag, och sedan tar vi det från där! 

 

Om du känner att ditt liv blivit ohanterligt och du behöver hjälp så är du varmt välkommen att höra av dig för ett anspråkslöst och konfidentiellt samtal!

Utdrag arbetsplatser

 • Sjukhusdiakon, Svenska kyrkan

 • Ambulanssjukvårdare - Ambulansjukvården Stockholm & Värmland

 • Ambulansdirigent & 112/SOS-operatör, SOS Alarm

 • Undersköterska - Akutmott.: Södersjukhuset & Karlskoga lasarett samt MAVA, KS

 

Utbildningar

 • Dipl. A-terapeut SJI (motsvarande 180 hp med bl.a.; KBT, existentiell psykoterapi, tolvstegsbehandling och MI.)- Bergströms Kunskapsföretag AB, Stockholm

 • Cert. Manulstyrd 12-stegsbehandling - Avstampet i Norr AB

 • Diakonprogrammet – Svenska kyrkans utbildningsinstitut, Uppsala

 • Social arbete – Ersta Sköndal Högskola, Stockholm

 • Emergency medical technician (EMT) – Methodist hospital, Dallas Texas

 • Ambulansjukvård – Doctus AB, Gustavsberg

 • Socialpedagogisk ledarutbildning – Hagabergs folkhögskola, Södertälje

 • Religionsvetenskap - Umeå & Uppsala Universitet

 • Instutionssjälavård, SKR & Barnstödsledarutbildning, Hela Människan
Onyx kvadratisk

Andreas Högenå
Beroendeterapeut
(Diplomerad A-terapeut SJI & certifierad Manualstyrd 12-stegsbehandling)

Livsstigen Behandlingar Arbetsgivare Kontakt

En A-terapeut ATU/SJI kan mer än alkohol och droger

En professionell A-terapeut har multivariata kunskaper som innebär att man kan bedöma problembilder, förutsäga behandlingsutfall, planera olika behandlingar, använda flera olika behandlingsprogram, göra successiva utvärderingar och behandlingsanpassningar samt resultatutvärdera. Därtill samverkar de ofta med andra yrkesgrupper som kan vara värdefulla för klienternas tillfrisknande.
I princip behärskar A-terapeuten att behandla alla missbruk och beroenden av alkohol, droger, tabletter, spel, kriminalitet inkl ångest, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar m m.
/Bergströms Kunskapsföretag AB

 

“De diplomerade A-terapeuterna anses internt inom behandlingsvärlden ha den mest kvalificerade utbildning som finns då det gäller just behandling av missbruk och beroende. De kallar sig ofta alkoholterapeut, drogterapeut, beroendeterapeut eller alkohol- och drogterapeut, men utbildningstiteln är A-terapeut” Utbilningssidan.se