Företag & arbetsgivare

 

Till dig som är arbetsgivare

Skräddarsydd hjälp till arbetsgivare vid arbetstagare med missbruksproblematik. Oavsett om du så bara har frågor, vill skapa en alkohol- och drogpolicy (AD) eller vill ha aktiv rådgivning, så finns jag tillgänglig för dig. Som arbetsledare, chef, kollega behöver du aldrig känna dig ensam pga lojalitet eller professionalitet. Vänd dig till mig så kan vi gemensamt bygga en väg framåt! 

Helhetsperspektiv

  • Kartläggning & probleminventering (se Behandling)

  • Förslag på behandling (se Behandling)

  • Kontakt med företagshälsovården/arbetsgivare fortlöpande under behandlingstiden

  • Samtalsstöd/terapi med den arbetstagare som har beroendeproblematik

  • Utvärdering och uppföljningssamtal med arbetstagare, arbetsledare/chef,
    företagshälsovårdens sjuksköterska eller case manager.

  • Livsstigen Rehab finns med under hela processen som stöd och utbildning för personal samt chefer

Policy & avtal

  • Hjälp med alkohol- och drogpolicy till ditt företag
  • Hjälp med upprättande av behandlingsplan 

Kontakt

070-366 91 09

kontakt@livsstigenrehab.se