Behandlingar

Behandlingar för beroende, medberoende & ångest

Probleminventering & kartläggning

För att jag ska kunna hjälpa dig på bästa sätt är det viktigt för mig att få en helhetsbild av dig. Jag arbetar alltid efter en helhetssyn på människan och därför ser jag exempelvis inte enbart till antal så kallade standardglas av alkohol som intas per vecka. För att få en grundlig bild av vem du är och de problem du kan ha hjälper jag dig med en grundlig inventering av din situation utifrån följande fokusområden: fysiska, sociala, medicinska, psykiska och existentiella. Det vi söker i denna inventering är så kallade centrala beteendevariabler som samverkar i just din situation.

 

Jag ställer frågor om hur ditt liv såg ut innan du sökte hjälp, hur det ser ut nu och hur det kan komma att bli när du ber om hjälp och påbörjar behandling. Jag hjälper dig utvärdera vilka fysiska, sociala och psykiska konsekvenser ditt bruk orsakat dig.
Kom ihåg att missbruk och medberoende skapar ringar på vattnet för dig och din omgivning och påverkar ditt beteende. Därför är det viktigt för mig som beroendeterapeut att se till helheten för att erbjuda dig den bästa möjliga hjälp anpassat efter just dig och dina behov.

RePro-konceptet & AngCop-modellen 

Matchningsmodellen: Effektiv behandling av beroendepatienter.

- För att varje unik patient ska få rätt behandling utförd vid rätt tidpunkt av rätt terapeut och i rätt miljö matchar man.

 

RePro-konceptet samlar en mängd test-, bedömnings-, och behandlingsinstrument som ser till helheten i patientens situation, där just helheten är avgörande för att kunna göra livsstilsförändringar som är bestående. Det finns i detta paket av verktyg ett flertal olika kognitiva behandlingsinstrument för att hjälpa en klient med alkoholberoende, narkotikaberoende, spelberoende, substanssyndrom, drogmissbruk, alkoholmissbruk, eller andra former av beroende och missbruk, där känslor och existentiella tankar behandlas. Det innefattar också behandlingsinstrument för flera variationer och inriktningar för just SRS*-klienter (*substansrelaterade syndrom) RePro-konceptet är unikt för A-terapeuter SJI och har genom forskning tagits fram som stöd för såväl terapeuter som klienter och innehåller instrument för hela vårdkedjan:

  • Kartläggning 
  • Prognos (diagnos)
  • Behandling 
  • Utvärdering

 

AngCop-modellen är en strukturell modell för ångesthantering kopplat till SRS eftersom obehandlad ångest är en väsentlig del i beroende och missbruk.

 

 

 

Medberoende - möjliggörare

Har du vuxit upp i ett hem med beroende och fortfarande plågas av att alltid beskydda andra eller alltid vara andra till lags för att inte skapa dålig stämning?

 

Lever du nu med en partner eller förälder som ena dagen är hur go och fin som helst för sedan nästa stund vända till att ljuga, och bete sig lynnigt?

 

- Om du säger och gör saker som du annars inte skulle göra (och som i grunden går emot din magkänsla) för att täcka och skydda din partner (och dennes konsekvenser) kan det vara så att du hamnat i ett medberoende där du även möjligör fortsatt missbruk. 

 

 

KBT, tolvstegsbehandling, existentiell psykoterapi, MI med mera.

Existentiell psykoterapi är en form av psykoterapi som tar upp och handlar om bland annat hopp och förtvivlan, skuld och skam eller kärlek och hat, och där en individs handlingar anses ha skäl snarare än orsaker. Denna terapi grundar sig i såväl den existentialistiska filosofin som i den existentiella psykologin. Enligt vetenskaplig evidens kan existentiell psykoterapi ha en positiv inverkan på tillstånd som depression och ånget orsakad av psykiska trauman, hälsorelaterade problem och SRS, dvs substansrelaterade syndrom.

 

Tolvstegsbehandling är ett alkohol- och narkotikaprogram, med avstamp i Anonyma Alkoholister (AA) i USA. Programmet bygger på en kognitiv grund där man kartlägger sina tankemönster och tränar på att ändra dessa. Ibland rekommenderas klienter under behandling att samtidigt gå på 12-stegsmöten.

 

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) används i behandling för att underlätta förändringsprocesser – dvs att hjälpa människor till förändring. Det som utmärker motiverande samtal är fokus på ett respektfullt samarbete, att väcka patientens egen motivation och att respektera patientens val och tankar, men även att möjliggöra för drömmar och visioner för nutid samt framtid.

Terapisamtal digitalt - online

Oavsett om du har tjugo mil eller tjugo minuter till den terapeut du har förtroende för skall du ha samma möjlighet att säga de magiska orden: Jag behöver hjälp.

 

Med min bakgrund inom akutsjukvård- och blåljusbranschen startade jag våren 2022 mitt företag som beroendeterapeut. Mitt i en galopperande covidpandemi i samhället är det nog inte enbart jag som sett möjligheterna i samtal och möten online.

Att mötas öga mot öga i samma rum med kroppsspråk är ovärderligt men pandemi eller kanske avstånd och skam kan göra att en människa inte söker hjälp. Avståndet till en terapeut med rätt kompetens eller skammen. Hur då skammen? Riskbruk och beroende är ofta förknippat med oerhört mycket skam och bor du dessutom långt ifrån en mottagning (eller har bekanta som arbetar på den vårdinrättning du ämnar söka hjälp) kan de parametrarna göra att du inte söker hjälp, eller fortsätter bruka din drog tills du tvingas söka hjälp akut.

Det finns hjälp och där är hjälp digitalt en bra inkörsport och ibland den enda möjligheten.

Hur mycket dricker en alkoholist?

Hur många standardglas du dricker per vecka säger såklart en del, men inte allt.

Det handlar till stor del om ditt beteende- tanke- och dryckesmönster.

 

Hur tankarna går innan middagen med vin, konsekvenserna under själva utekvällen och detsamma dagen efter en AW med kollegorna. Alltså hur du mår och hanterar känslor när du är nykter, hur du blir och agerar med alkohol i kroppen och vad som händer när du ska återhämta dig, hur du kommer tillbaka. 

 

Hur vet jag om jag är beroende? 

 

Jag har mött människor som har druckit alkohol en gång i månaden men som är beroende av drogen (alltså alkohol). Det kan väl ändå inte stämma? Jo, absolut!

Det intressanta är hur en person mår när denne inte dricker och hur mycket planering och tankar går åt till nästa rus, hur en denne hanterar stress och motgångar. Hur stora konsekvenser blir (socialt, psykiskt, ekonomiskt och juridiskt etc.) vid de tillfällen personen i fråga dricker. 

 

Några konkreta frågor (som jag vill att du svarar ärligt på, lova det):

  • Har du under den senaste tolvmånadsperioden bokat av eller ställt in något socialt åtagande (arbete, bio med vännen eller leklandet med barnen) pga. att du drack alkohol dagen innan?
  • Har du under det senaste året upplevt någon minneslucka pga. alkoholintaget?
  • Behöver du mera alkohol för att uppnå den där goa effekten du är ute efter? Eller är det så att du behöver alkohol för att känna glädje?
  • Känner du dig orolig, irriterad eller darrig dagarna efter du slutat dricka?
  • Har du lovat dig själv eller din partner att du enbart ska dricka två glas vin men ännu en gång brutit det löftet och druckit mer en detta? Kom ihåg, var ärlig. Ingen hör dina tankar.
  • Och slutligen - handen på hjärtat; hur mycket tänker/funderar/planerar du på sammanhang/tillfällen/möjligheter där det finns alkohol med i bilden?

Känner du igen dig i en eller flera av dessa frågor så är du ute på tunn is. Punkt slut.

 

Alkoholism, beroende, missbruk eller riskbruk - vi lämnar begreppen där hän och fokuserar på ditt fysiska och psykiska mående för det är banne mig inte kul att vara kidnappad av en drog och hela tiden planera och parera konsekvenserna trots att det bara skulle bli "tre glas".

Mejla, ring eller skicka ett sms så har du tagit ett oerhört viktigt steg!

 

Kontakt

070-366 91 09

kontakt@livsstigenrehab.se