Skip to content

Företag 

Till dig som är arbetsgivare

Beroende eller missbruk är svårt att ställa sig till och blir bara svårare när man stöter på det i arbetslivet eller i en organisation. Oavsett om det handlar om alkohol, spelberoende eller droger, så kan beroenden eller missbruk ta många former och ta sig många olika uttryck. Oavsett om det rör sig om en magkänsla, något du hört eller något som du personligen sett kan det vara svårt att bedöma saken rätt. Innan några förhastade ord eller beslut blir fattade är det därför alltid bättre att vända sig till någon som kan ge vägledning och råd. Jag arbetar inte bara med klienter utan också med familj, arbetskamrater och arbetsledning för att ge omgivningen kring en person med beroendeproblematik den hjälp och det stöd de förtjänar och behöver. Oavsett om du så bara har frågor, vill skapa en alkohol- och drogpolicy (AD) eller vill ha aktiv rådgivning, så finns jag tillgänglig för dig. Som arbetsledare, chef, kollega behöver du aldrig känna dig ensam pga lojalitet eller professionalitet. Vänd dig till mig så kan vi gemensamt bygga en väg framåt! Kontakta mig här så behöver du inte vara bekymrad eller fundera ensam

Helhetsperspektiv

  • Kartläggning & probleminventering (se Behandling)
  • Förslag på behandling (se Behandling)
  • Kontakt med företagshälsovården/arbetsgivare fortlöpande under behandlingstiden
  • Samtalsstöd/terapi med den arbetstagare som har beroendeproblematik
  • Utvärdering och uppföljningssamtal med arbetstagare, arbetsledare/chef, företagshälsovårdens sjuksköterska eller case manager.
  • Livsstigen Rehab finns med under hela processen som stöd och utbildning för personal samt chefer

Policy & avtal

 

  • Hjälp med alkohol- och drogpolicy till ditt företag
  • Hjälp med upprättande av behandlingsplan 

 

Har du frågor och funderingar? Kontakta mig idag