Skip to content

Behandlingar för att hjälpa vid missbruk, medberoende & ångest

Ett första steg

Probleminventering & kartläggning

För att jag ska kunna hjälpa dig på bästa sätt är det viktigt för mig att få en helhetsbild av dig. Jag arbetar alltid efter en helhetssyn på människan och därför ser jag exempelvis inte enbart till antal så kallade standardglas av alkohol som intas per vecka. För att få en grundlig bild av vem du är och de problem du kan ha hjälper jag dig med en grundlig inventering av din situation utifrån följande fokusområden: fysiska, sociala, medicinska, psykiska och existentiella. Det vi söker i denna inventering är så kallade centrala beteendevariabler som samverkar i just din situation.

Jag ställer frågor om hur ditt liv såg ut innan du sökte hjälp, hur det ser ut nu och hur det kan komma att bli när du ber om hjälp och påbörjar behandling. Jag hjälper dig utvärdera vilka fysiska, sociala och psykiska konsekvenser ditt bruk orsakat dig.
Kom ihåg att missbruk och medberoende skapar ringar på vattnet för dig och din omgivning och påverkar ditt beteende. Därför är det viktigt för mig som beroendeterapeut att se till helheten för att erbjuda dig den bästa möjliga hjälp anpassat efter just dig och dina behov.

Certifierad för RePro-S (Test- och bedömningsinstrument)

RePro-konceptet

RePro-konceptet samlar en mängd test-, bedömnings-, och behandlingsinstrument som ser till helheten i din situation, där just helheten är avgörande för att kunna göra livsstilsförändringar som är bestående för dig. Därför täcker dessa instrument in allt från första mötet till det avslutande mötet och innefattar även uppföljning 4-5 år efter avslutat behandling, där inledningen alltid är en grundlig probleminventering/kartläggning enligt ovan. Det finns i detta paket av verktyg ett flertal olika kognitiva behandlingsinstrument för att hjälpa en klient med alkoholberoende, narkotikaberoende, spelberoende, substanssyndrom, drogmissbruk, alkoholmissbruk, eller andra former av beroende och missbruk, där känslor och existentiella tankar behandlas. Det innefattar också behandlingsinstrument för flera variationer och inriktningar för just SRS-klienter, för klienter med sk Substansrelaterade syndrom.

Som beroendeterapeut finns jag här för att hjälpa dig, med en kombination av verktyg som jag skräddarsyr efter dig, dina behov och dina förutsättningar. Ge dig själv chansen att låta mig hjälpa dig, eller kontakta mig om du så bara har funderingar och frågor.

Medberoende

Medberoende

Har du vuxit upp i ett hem med missbruk och fortfarande plågas av att alltid beskydda andra eller alltid vara andra till lags för att inte skapa dålig stämning? Lever du nu med en partner eller förälder som ena dagen är hur go och fin som helst för sedan nästa stund vända till att ljuga, och bete sig lynnigt?

Inom forskningen gällande barn till missbrukande personer talar man ibland om tre teman: Glömda – … av vuxenvärlden som har vårdansvar, sin egen familj men även det större nätverket.
Gömda – enligt barnens egna perspektiv är detta en vanlig känsla som göder skuld och skam och inte allt för sällan leder till egen missbruksproblematik när dessa barn blir äldre.

Dömda – enligt ”utifrånperspektivet” löper barnen till missbrukande föräldrar risken att dömas till ett eget missbruk samt tvingas leva med en brist av tillit till andra människor. Rusfasen, bakrus-, nyktra-, före det nya ruset-fasen
Ett barn som en har missbrukande förälder/föräldrar tänker jag har en stor bank av automatiska negativa tankar. Som tex: Vad som är på gång när pappa går ut i garaget för att meka med bilen, där barnet vet om att det också innebär att pappa brukar bli konstig (full) när han befinner sig i garaget. Hur han sedan brukar bråka med mamma och dagen efter det, när han är arg och mestadels ligger och sover. När han väl kommer ut från sovrummet muttrar han och får ibland verbala utbrott så barnet blir rädd, speciellt otäckt är det för att barnet vet inte när ett utbrott kommer. Någon dag senare när pappa är nykter är han den där goa och lekfulla pappan som barnet tycker så mycket om. Han skjutsar till fotbollsträning och är duktig på att hjälpa till med läxor, speciellt eftersom han är så duktig på matematik. När sedan helgen närmar sig brukar pappa bli lite kort i tonen och tvär, men på fredagarna när han skjutsar barnet till skolan är han glad och låter barnet välja radiokanal i bilen och lovar att ”ikväll ska vi käka pizza och kolla på filmen Frost”. Barnets automatiska tankar vet om att fadern brukar vara ”uppåt” innan helgen och en känsla av hjälplöshet, sorg och rädsla smyger sig på i denna före det nya-ruset-fasen.

Faser och tema, kalla det vad du vill, men de sätter ofta stora spår som vi bär med oss hela livet och obearbetat kan det få stora konsekvenser socialt, psykiskt, fysiskt, och existentiellt. Genom terapi med mig får du hjälp att bryta de mönster du bär med dig i livet, för att du ska kunna leva ett liv som är i enlighet med dig själv och just det du vill, istället för att falla in i de spår du ärvt.

Vägen till ett nykterhet kan gå via flera olika terapeutiska teorier och beprövade program 

Existentiell psykoterapi, tolvstegsbehandling, MI, KBT med mera.

Existentiell psykoterapi är en form av psykoterapi som tar upp och handlar om bland annat hopp och förtvivlan, skuld och skam eller kärlek och hat, och där en individs handlingar anses ha skäl snarare än orsaker. Denna terapi grundar sig i såväl den existentialistiska filosofin som i den existentiella psykologin. Enligt vetenskaplig evidens kan existentiell psykoterapi ha en positiv inverkan på tillstånd som depression och ånget orsakad av psykiska trauman, hälsorelaterade problem och SRS, dvs substansrelaterade syndrom.

Tolvstegsbehandling är ett alkohol- och narkotikaprogram, med avstamp i Anonyma Alkoholister (AA) i USA. Programmet bygger på en kognitiv grund där man kartlägger sina tankemönster och tränar på att ändra dessa. Ibland rekommenderas klienter under behandling att samtidigt gå på 12-stegsmöten.

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) används i behandling för att underlätta förändringsprocesser – dvs att hjälpa människor till förändring. Det som utmärker motiverande samtal är fokus på ett respektfullt samarbete, att väcka patientens egen motivation och att respektera patientens val och tankar, men även att möjliggöra för drömmar och visioner för nutid samt framtid.

Terapisamtal digitalt

Oavsett om du har tjugo mil eller tjugo minuter till den terapeut du har förtroende för skall du ha samma möjlighet att säga de magiska orden: Jag behöver hjälp.

Med min bakgrund inom akutsjukvård- och blåljusbranschen startade jag våren 2022 mitt företag som beroendeterapeut. Mitt i en galopperande covidpandemi i samhället är det nog inte enbart jag som sett möjligheterna i samtal och möten online.

Att mötas öga mot öga i samma rum med kroppsspråk är ovärderligt men pandemi eller kanske avstånd och skam kan göra att en människa inte söker hjälp. Avståndet till en terapeut med rätt kompetens eller skammen. Hur då skammen? Riskbruk och beroende är ofta förknippat med oerhört mycket skam och bor du dessutom långt ifrån en mottagning (eller har bekanta som arbetar på den vårdinrättning du ämnar söka hjälp) kan de parametrarna göra att du inte söker hjälp, eller fortsätter bruka din drog tills du tvingas söka hjälp akut.

Det finns hjälp och där är hjälp digitalt en bra inkörsport och ibland den enda möjligheten.

“Jag är ingen jävla alkoholist! Han där på bänken är det däremot”

Tecken på att du kan ha problem och behöver hjälp

Du har säkert hört, och kanske sagt det själv; alkoholister sitter på bänken i centrum, jag har vänner och sköter mitt arbete. Eller att när man måste ta en återställare, då har man problem. Inte innan.
Men jag uppmanar alla att kunna känna igen några omständigheter där det är viktigt att ta sig en funderare:
Exempelvis att konstant fundera och planera för nästa rus, eller att känna nedstämdhet och en tomhet när du inte intagit någon sinnesförändrande substans, eller när vännerna påpekar dina humörsvängningar, eller när du söker upp en femte läkare för att få mera morfinpreparat utskrivet, eller när du ställer in fisketuren med din son dagen efter “fredagsmyset-efter-en-hård-arbetsvecka-och-du-bara-måste-få-slappna-av”. Kanske är det att du ofta somnar i ett hörn på fester, eller att din chef frågar varför du ofta är sjukskriven på måndagar och efter storhelger. Den problematiska kärnan i alla dessa exempel är att livet blir hämmat och centrerat på det man är beroende av. Känner du igen dig i någon av dessa exempel är jag som terapeut nödgad att rekommendera dig att ta kontakt med en beroendeterapeut. Du förtjänar hjälpen! Och ditt liv är för värdefullt att spilla på något som inte är dig värdigt!

Så låt mig hjälpa dig att bryta dig ur bojorna som hämmar ditt liv.

Har du frågor och funderingar? Kontakta mig idag