Skip to content

Kommuner vittnar om fler missbruksfall under pandemin

Tidigt varnade experter för att alkoholmissbruk kunde öka under pandemin – till följd av söndrad privatekonomi, stjälpta rutiner och isolering. Nu syns fler fall av missbruk på olika håll i landet och coronakrisen tros helt eller delvis vara förklaringen.
– Fler människor jobbar hemifrån, blir arbetslösa eller permitterade. Tidigare rutiner försvinner och det är lättare att ta till alkohol, säger Mona Nilsson, tillförordnad enhetschef på Nexus i Östersund som erbjuder behandlingar inom öppenvård för beroende och missbruk.
Dagens Nyheter 2020-11-25

Läs fler senaste nyheter